In iedere groep medewerkers doen zich meningsverschillen voor en kunnen kleinere of grotere conflicten ontstaan. Ruzies kunnen schadelijk zijn voor de sfeer in een team. Maar niet ieder conflict hoeft uit te lopen op een ruzie. Conflicten kunnen ook best zinvol zijn. Ze maken duidelijk wat er aan de hand is en ze dwingen de betrokkenen goed na te denken over waar ze mee bezig zijn. Conflicten hoeven dus niet altijd vermeden te worden. Maar ze moeten wel goed worden begeleid, zodat ze niet uit de hand lopen. Als leidinggevende heb je daarin een belangrijke taak. Grijp als het moet in en voorkom dat de situatie escaleert.

Omgaan met conflictsituaties

Hieronder vind je een aantal adviezen voor het aanpakken van conflictsituaties.

  1. Wees je voortdurend bewust van mogelijke conflicten. Let op signalen die je krijgt. Wees er vlug bij en stel een vroege diagnose van de kern waar het om gaat.
  2. Doe iets aan het conflict. Laat het niet liggen, zodat het kan gaan escaleren. Probeer het conflict zo vroeg mogelijk uit de wereld te helpen.
  3. Neem een volstrekt neutrale houding aan. Beoordeel of beschuldig niemand. Sta boven de strijdende partijen. Zorg ervoor dat beide partijen je kunnen blijven vertrouwen.
  4. Wees oplossingsgericht. Zoek niet naar schuldigen. Zoek naar oplossingen waar beide partijen zich in kunnen vinden. Indien dit niet mogelijk is, wees dan bereid een keuze te maken voor wat naar omstandigheden de beste oplossing lijkt.

Uitkomst conflicten

Conflicten kunnen positief worden opgevat als uitdagingen om tot vernieuwing, verbetering of groei te komen. Conflicten kunnen ook negatief worden opgevat, met name als men de invloed van de andere partij als bedreigend ervaart en geen vertrouwen heeft in en bevredigende oplossing. Belangrijk is dat je zo met conflicten omgaat dat de uitkomsten de organisatie ten goede komen. De grootste mogelijkheid tot beïnvloeding van conflicten speelt zich uiteraard af in een zo vroeg mogelijk stadium van het conflict.