Luisteren is, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, een zeer actieve bezigheid. Je hebt er inlevingsvermogen en concentratie voor nodig. De meeste mensen nemen sneller informatie op dan een spreker kan verwoorden. Een geoefend en gemotiveerd luisteraar zal de rest van de tijd gebruiken om de informatie te verwerken in plaats van af te dwalen. Bijna 60% van je luistervermogen is afhankelijk van je wil om te luisteren. Het is dus onmogelijk om goed te luisteren als je dat niet echt wilt.

 

Een goede luisteraar heeft de volgende eigenschappen:

 • een positieve instelling
 • geïnteresseerd in de spreker en is bereid zich in te leven in zijn situatie
 • staat open voor nieuwe informatie en ideeën
 • is geconcentreerd

Gemiddeld onthoud je maar 25% van wat een ander zegt. Toch nemen mensen in organisaties de meeste beslissingen op basis van wat zij van anderen horen. Daarom hierbij tips om gehoorde informatie beter te onthouden:

 • concentreer je op de spreker
 • geef de spreker feedback; controleer of je hem goed begrepen hebt
 • probeer de spreker niet te onderbreken; haal in plaats daarvan even diep adem
 • probeer met je gedachten niet af te dwalen
 • gebruik pauzes van de spreker om te herhalen wat iemand heeft gezegd; plaats het  daarmee in jouw eigen kader
 • houd rekening met de belevingswereld van de ander
 • let op non-verbale signalen
 • schrijf sleutelwoorden op, of associaties, visualisaties. Koppel daarmee het gezegde aan de eigen kennis.

Het is dus niet alleen van belang dat je de ander hoort, maar ook dat je de boodschap van de ander begrijpt. Door actieve luistervaardigheden toe te passen laat je je gesprekspartner weten dat je naar hem luistert en kun je samen het gespreksonderwerp verder uit diepen. Je laat zien dat je je inleeft in de persoon met wie je communiceert en dat je waar hecht aan zijn emoties en reacties.