Via deze privacyverklaring informeert NIOW De Taal- en Tekstexperts u over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. NIOW is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. NIOW respecteert uw privacy en wij houden ons aan de regels die de AVG stelt. In deze verklaring leest u welke gegevens NIOW van u nodig heeft en waarvoor wij die gebruiken.

 

Welke gegevens worden verwerkt?
NIOW verwerkt de persoonsgegevens die we van u of van uw werkgever ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een training, aanvraag van onze brochure, aanmelding voor onze nieuwsbrief of als u op andere wijze contact met ons opneemt. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de training waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens, uw feedback over de training en overige informatie die u aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelt en verwerkt NIOW persoonsgegevens in het kader van uw training, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de training (met goed gevolg) heeft afgerond.

 

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?
NIOW gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen training; het verzorgen van de door u gekozen training; om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren; om u onze nieuwsbrief of brochure toe te zenden; om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren; en om te voldoen aan op NIOW rustende wet- en regelgeving. De persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses worden door ons geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar. Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor andere trainingsinstellingen binnen de NIOW-groep om de planning en uitvoering van de verschillende trainingen op elkaar af te stemmen. Indien dat met uw werkgever is overeengekomen, kan NIOW informatie over uw aanwezigheid bij de training en behaalde resultaten verstrekken aan uw werkgever. Wij kunnen uw persoonsgegevens daarnaast beschikbaar stellen aan onze (freelance)trainers en leveranciers voor e-learning. Zij mogen uw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van die diensten die in het belang zijn van uw training. Zij mogen u niet voor andere doelen benaderen of uw gegevens doorgeven aan andere partijen. NIOW verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven aan NIOW of indien NIOW daartoe wettelijk verplicht is.

 

Nieuwsbrief
Met onze nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden over nieuws op het gebied van onze diensten en alles wat daarmee te maken heeft. Uw e-mailadres voegen wij alleen toe aan de lijst met abonnees als u hier toestemming voor geeft. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden en/of uw voorkeuren kunt aanpassen.

 

Beveiliging en bewaartermijn
Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. NIOW bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. NIOW mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

 

Inzage, correctie en verwijdering
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een gespecificeerd verzoek tot NIOW richten door een e-mail sturen naar education@niow.nl, onder vermelding van uw naam en adres. NIOW zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal NIOW de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

 

Online Marketing: cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internet browser op uw computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina's u bekijkt en welke opties u gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens onder andere om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sessie cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw internet browser afsluit. U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van onze website gebruikmaken.

 

Facebook

 • Doel: De Facebook-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante advertenties op Facebook getoond kunnen worden.
 • Eigenschap: De cookie komt van Facebook en wordt 1 jaar bewaard.
 • Delen: Facebook deelt geen informatie met derden. Bekijk Facebook Privacy Statement.

Google AdWords - Google Dynamics Remarketing

 • Doel: De Google AdWords-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante en persoonlijke advertenties op externe websites getoond kunnen worden.
 • Eigenschap: De cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.
 • Delen: Google deelt geen anonieme data met derden. Bekijk Google Privacy Statement.

Google Analytics

 • Doel: De Google Analytics-cookie houdt bij hoe een gebruiker de website gebruikt. Informatie over het gebruik wordt gebruikt om rapporten op te stellen voor NIOW en andere diensten aan te bieden met betrekking tot internetgebruik.
 • Eigenschap: De cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.
 • Delen: Google deelt geen anonieme data met derden (excl. derden die informatie namens Google verwerken). Bekijk Google Privacy Statement.
 • Bij vragen over websitetracking kunt u contact opnemen met ons online marketingbureau Tree Online.

LinkedIn

 • Doel: De LinkedIn-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante advertenties op LinkedIn getoond kunnen worden.
 • Eigenschap: De cookie komt van LinkedIn en wordt 3 maanden bewaard.
 • Delen: LinkedIn deelt geen non-persoonlijke data met derden. Bekijk LinkedIn Privacy Statement.

Wijzigingen
NIOW kan deze privacyverklaring wijzigen. We raden dan ook aan deze verklaring regelmatig te lezen als u op de hoogte wilt blijven van eventuele wijzigingen. NIOW heeft deze verklaring voor het laatst gewijzigd op 15 maart 2019.