Overal waar twee of meer mensen bij elkaar zijn, wordt gecommuniceerd. Dit gebeurt bijvoorbeeld in een gesprek, in een vergadering, door elkaar wel of juist niet aan te kijken, door elkaar aan te raken, door indrukken op te doen, door ja te knikken of nee te schudden. Er zijn ook andere vormen van communicatie: het schrijven of lezen van een e-mail, het voeren van een telefoongesprek, het kijken naar de televisie, enz.

Waarom communiceren we?

We communiceren om met anderen van gedachten te wisselen, een mededeling te doen, een bepaald gevoel uit te drukken, informatie te krijgen, een ander iets duidelijk te maken en dergelijke.

Kortom: door middel van communicatie proberen we een ander iets te laten weten of van een ander iets te weten te komen.

Gouden communicatieregels

Communicatie is pas effectief als we elkaar begrijpen. Om dit te bereiken hierbij een aantal communicatietips. 

 1. Bij jezelf blijven. Met “ik vind” zeg je automatisch iets over jezelf.
 2. Praten met elkaar is iets heel anders dan praten tegen elkaar.
 3. Stel jezelf altijd de vraag: “hoe zou ik het vinden als men zo met mij om zou gaan”.
 4. Stel vragen en veronderstel niets.
 5. Elk gedrag is communicatie.
 6. Gedrag roept spiegelbeeld op.
 7. Je kunt niet NIET communiceren.
 8. Vraag wat je wilt hebben, anders krijg je het niet.
 9. C’est le ton qui fait la musique. Het gaat om de manier waarop je iets zegt.
 10. Zorg er zelf voor dat je boodschap overkomt zoals jij dat bedoelt.
 11. Aandacht geven is een diepte-investering.
 12. Zie kritiek als iets positiefs, niet als een aanval maar als een aanvulling.
 13. Leg eerst de nadruk op wat goed gaat en pas daarna op wat niet goed gaat.
 14. Spreek de taal van je publiek.

Door echte open communicatie kun je leren met en over anderen en over jezelf.