Een coachingstraject kan gaan over:

  • Ontwikkeling van competenties en vaardigheden
  • Effectiever functioneren en samenwerken
  • Omgaan met veranderingen in je werk- en/of leefsituatie
  • Het (terug)vinden van bezieling en plezier in je werk

Aanpak

Het succes van een coachingstraject is afhankelijk van een aantal factoren. Belangrijk is bijvoorbeeld dat er een goede klik is tussen jou en de coach. Daarom besteden we veel aandacht aan de matching. Een andere succesfactor ben je zelf. Een coachingstraject vraagt inzet, durf en motivatie van jou. Hoe meer je investeert des te hoger is de kans dat je succes bereikt. 

 

Hoe ziet een individueel coachingstraject eruit?


Intake

Samen met jou bekijken wij de coachingsvraag en de werkcontext. Vervolgens stellen wij een coach voor die vakinhoudelijk deskundig is. Het traject begint met een kennismaking tussen de coach, jou en (eventueel) de opdrachtgever. Gezamenlijk inventariseren we de verwachtingen en formuleren we de coachingsvraag. Er is openheid over de verwachtingen. Uiteraard wordt jouw privacy gewaarborgd. We gaan pas starten als er bij alle partijen duidelijkheid is over het traject.

 

Coachingsgesprekken

Het aantal coachingsgesprekken varieert van minimaal 3 tot maximaal 7 en duren maximaal 2 uur per keer. Tijdens de gesprekken werk je aan jouw coachingsvraag. Samen met je coach formuleer je opdrachten voor de periodes tussen de gesprekken. Van de gesprekken maak je beknopte reflectieverslagen die de coach van feedback voorziet. Al snel bemerk je de eerste resultaten en ook je omgeving merkt verandering op. 

 

Afsluiting en evaluatie

Als alle gesprekken zijn gevoerd, volgt een evaluatie met alle betrokkenen. Jij geeft aan welke resultaten er behaald zijn en de coach geeft ook aan welke voortgang is gemaakt. Gezamenlijk besluiten we of het coachingstraject naar tevredenheid is afgerond of dat er nog meer sessies nodig zijn. 

 

Naast individuele coaching zijn er ook mogelijkheden voor teamcoaching. Neem hiervoor contact met ons op.

 

 

Mijn doel was om beter gesprekken te kunnen voeren in verschillende situaties. Ik heb geleerd welke woorden ik wel en welke ik juist niet moet gebruiken en dat houding ook belangrijk is.

Deelnemer training Overtuigen!

Mijn doel om aan de training Klantgericht telefoneren deel te nemen was om lastige klanten beter te woord te kunnen staan. Ik heb nu een beter gevoel over hoe ik dit aan moet pakken.

Deelnemer training Klantgericht telefoneren

De persoonlijke aandacht tijdens de training Interpersoonlijke communicatie was heel prettig. Er is met tijd en diepgang gekeken naar de communicatie van deelnemers. Er wordt goed doorgevraagd en geanalyseerd.

Deelnemer training Interpersoonlijke communicatie