In overleg met alle betrokkenen stellen we dan een plan van aanpak op geheel gericht op jullie leerwensen. Trainingsduur, leervormen en planning worden in onderling overleg afgesproken. We werken zoveel mogelijk met praktijksituaties van de deelnemers om de aansluiting met de praktijk te waarborgen.

Standaard incompany trainingen

Bij een standaard incompany training gebruiken we het programma van de open training om een groep van medewerkers binnen jouw organisatie te trainen. Dit is een zeer efficiënte manier om meerdere mensen tegelijkertijd te trainen en de kosten per deelnemer zijn veel lager.

 

Voordelen:

  • Je kunt maximaal 10 deelnemers trainen voor een bedrag dat je normaal gesproken investeert voor 3 à 4 deelnemers.
  • Er zijn geen voorbereidingskosten.
  • Inhoud en opbouw is gebaseerd op het standaardprogramma van de open training.
  • De beeldvormingsopdracht wordt schriftelijk ingevuld en per mail aan ons geretourneerd.
  • De training wordt digitaal door de deelnemers geëvalueerd.
  • De opdrachtgever ontvangt een overzicht van de evaluaties.
  • De deelnemers ontvangen na afloop een certificaat.

Maatwerk incompany trainingen

Elke organisatie is uniek. De ontwikkeling van menselijk talent en competenties in lijn brengen met de strategische doelstellingen vraagt om een aanpak op maat. Ook een specifieke leervraag voor jezelf, je team of organisatie verlangt soms een training op maat.

 

Aanpak:

Gezamenlijk inventariseren we wat de specifieke trainingsbehoeften en doelstellingen zijn. Op grond daarvan stellen we een maatwerk trainingsprogramma op. We werken met oplossingen die precies passen bij de doelstellingen en eisen die er in de groep zijn.

De programma’s van de open trainingen vormen de inspiratie voor onze maatwerktrajecten. Voor een optimaal resultaat vormt de dagelijkse praktijk het uitgangspunt voor onze maatwerktrainingen. Van tevoren vragen we de deelnemers om voorbeelden van werksituaties. Daarnaast werken we met vragenlijsten om informatie te krijgen over de aandachtspunten en de knelpunten die deelnemers ervaren. Op grond hiervan werken wij een programma uit voor een training op maat. 

 

Inspiratie, praktijkgericht en waardevolle feedback

Inspirerende trainers gebruiken afwisselende werkvormen om een merkbaar positief resultaat te bereiken. Deelnemers herkennen hun dagelijkse praktijk in de opdrachten. Gerichte feedback garandeert waardevolle leermomenten.