Hoofd staat voor kennis, inzicht, begrip, betekenis, bewustwording, reflecteren. Hart staat voor betrokkenheid, passie, motivatie, bezieling, beleving, enthousiasme, kiezen, willen, vertrouwen, volharden. Handen staat voor toepassen, uitvoeren, concreet maken, aan de slag gaan, in de praktijk brengen, oefenen, doen.

 

Deze visie is vervlochten in onze trainingen. Een training kan alleen succesvol zijn wanneer deze dimensies van leren alle drie aan bod komen en de deelnemer daadwerkelijk beroeren. Met deze expliciete benoeming van het proces van leren stimuleren wij de deelnemers zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces en nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. Vragen en ervaringen uit de praktijk vormen het vertrekpunt van het leerproces. Aansluiting bij de werksituatie is gegarandeerd.