Persoonlijk leiderschap training

De autoritaire en zelfzuchtige leider is passé, de huidige tijd vraagt om leiders die juist dienstbaar zijn aan het geheel en niet alleen maar aan zichzelf denken. Er is behoefte aan leidinggevenden die standvastig zijn in tijden van crisis en mislukkingen. Managers en teamleiders die zich kwetsbaar durven opstellen, weten wat hun kernkwaliteiten zijn en kunnen ook uitgaan van positieve kwaliteiten van hun teamleden.

 

Ben jij zo’n leidinggevende die steeds meer manieren zoekt om met passie en plezier sámen te werken met interne en externe stakeholders aan een breed gedragen resultaat? Ben je er aan toe om te gaan werken vanuit de balans tussen idealisme en realisme? Dan start je groei hier, met de Persoonlijk leiderschap training.

 

Je leert de juiste sturing te bieden aan je team door eerst effectief leiding te geven aan jezelf. Dat is waar persoonlijk leiderschap over gaat. Eerst je eigen leven en ontwikkeling leiden, zodat je iets verder bent in ontwikkeling - en pas dan anderen begeleiden in hun professionele ontwikkeling en bij het effectief omgaan met verandering.

 

Onze aanpak

Het programma van de Persoonlijk leiderschap training bestaat uit een kerntraining van 2 hele dagen met een tussenperiode van 2 weken. Na 3 maanden neem je deel aan een opfrisbijeenkomst van een halve dag.

 

Tijdens de bijeenkomsten kun je rekenen op inspirerende inleidingen en presentaties van de nieuwste trends, tools en technieken. Je houdt leerzame casebesprekingen en maakt uitdagende opdrachten. Onder supervisie van de trainer coachen cursisten elkaar, gebruik makend van op maat gemaakt lesmateriaal. Zo word je je bewust van aspecten van je eigen persoonlijkheid die invloed hebben op je leiderschap en van patronen in je leidersgedrag. Je ontvangt feedback van de trainer waar nodig. Elke bijeenkomst sluit je af met concrete tips waarmee je aan de slag kunt, zowel op je werk als in je privéleven.

 

Tussen de bijeenkomsten door maak je twee praktijkopdrachten.

 

De opfrisbijeenkomst staat in het teken van terugblikken en bestendigen. Je kijkt terug op de afgelopen periode en deelt je succeservaringen met je medecursisten. Zijn er nog persoonlijke leervragen blijven liggen, dan kun je die bespreken. Je neemt deel aan een begeleide intervisie en stelt een Persoonlijk Actie Plan op.

 

Doelgroep

Heb jij de verantwoordelijkheid om medewerkers en professionals in teams te begeleiden naar een gezamenlijk doel? Wil je leren leidinggeven aan jezelf als fundament voor het effectief begeleiden van je team? Ben je teamlead, afdelingsmanager, sectiehoofd, regiomanager of vestigingsmanager en ben je toe aan een persoonlijke verdiepingsslag in je leiderschap? Dan is de Persoonlijk leiderschap training geknipt voor jou.*

 

Onderwerpen die in de training aan de orde komen:

Bijeenkomst 1

 • Je persoonlijke verhaal. Waar sta je nu? Wat heb je al bereikt? Waar wil je heen?
 • Persoonlijk leiderschap en psychologische ontwikkeling: de basis voor effectief zakelijk leiderschap.
 • Meer impact in je professionele rollen: de 7 bronnen van persoonlijke macht.
 • Hoe kan dienend leiderschap een alternatief zijn voor zakelijk management zonder bezieling?
 • Leidinggeven van binnenuit: balans houden tussen 6 niveaus van persoonlijk functioneren. 
 • Veerkracht: belemmerende overtuigingen ombuigen naar versterkende gedachten.
 • Praktijkopdrachten: tijdlijn en opvattingen over leiderschap, Personal Balanced Scorecard, waarden. 

Bijeenkomst 2

 • Mindfulness in management: mag het een onsje meer zijn? ‘Als het maar niet te zweverig wordt’.
 • Breinleren en het doorbreken van patronen: hoe krijg je gedragsverandering wél voor elkaar?
 • Tijdlijngesprek: welke gebeurtenissen in je leven hebben je gevormd tot wie je nu bent?
 • Identiteit: wat zijn de sterktes en de zwaktes van je karakterprofiel in je rol als leidinggevende?  
 • Welke verborgen kwaliteiten sluimeren in je schaduw totdat jij ze inzet voor meer gewenst effect? 
 • Bewustzijn in bedrijf: hoe ontwikkel je authentiek leiderschap op 4 niveaus van functioneren?
 • Epiloog: waarom zou iemand jouw leiding willen volgen (vooral na deze training)?

Bijeenkomst 3

 • Opmaat: organisch veranderen door te synchroniseren met het ritme van de seizoenen.
 • ‘Keep the dream alive’: terugblikken op de afgelopen periode en delen van succeservaringen.  
 • De wens van de dag: verzoeknummers en andere leervragen die onvoldoende zijn belicht.
 • Begeleide intervisie voor leidinggevenden: groepsleren door praktijksituaties van ‘peers’.
 • Persoonlijke Actie Planning en suggesties voor follow-up: Systemisch Leiderschap Opstellingen.

Resultaat

Na de Persoonlijk leiderschap training:

 • Heb je meer impact bij het positioneren van jezelf. Je hebt immers geoefend met het vertellen van je verhaal vanuit verschillende lagen van je persoonlijkheid.
 • Ben je voor je omgeving authentieker geworden in je voorbeeldfunctie. Je laat meer van je eigen kleuren doorstralen in je stijl van begeleiden. Bij het maken van keuzes durf je vaker je innerlijke stem te volgen.
 • Heb je meer inzicht in je overlevingsstrategieën en beelden die jouw huidig leiderschapsgedrag aansturen. Je voelt meer keuzevrijheid om op de werkvloer te experimenteren met ander gedrag om tot betere resultaten te komen met je team.
 • Ken je de sterktes en zwaktes van je karakterprofiel. Je hebt ontdekt welke verborgen kwaliteiten zich schuilhouden in de schaduw van je karakterprofiel. En weet hoe en wanneer je die verborgen kwaliteiten productief kunt maken om je team naar een hoger niveau te brengen.
 • Heb je een aansprekend en realiseerbaar toekomstbeeld op leiderschap ontwikkeld. Dit werkt twee kanten uit. Enerzijds verwoord je helder wat voor dienend leider jij voor je team wilt zijn. Anderzijds weet je precies wat voor leiderschap dienend is aan de fase van ontwikkeling van de hele organisatie. Ook op die visie weet je anderen te inspireren.

Past deze training bij mij?

Deze training is een goede keus als je:

 • Op zoek wilt naar een betere versie van jezelf, zowel in je werk als in je persoonlijk leven.  
 • Niet vies bent van een beetje psychologiseren (therapeutiseren doen we niet).  
 • Bereid bent eigen casuïstiek in te brengen in de groep en te leren over jezelf door de verhalen van anderen.  

 

De Persoonlijk leiderschap training in deze vorm is niet bedoeld voor operationele medewerkers die zich willen ontwikkelen in het kader van een (levens)loopbaantraject.