De training Leidinggeven voor beginners is vooral bedoeld voor medewerkers die net zijn gestart als teamleider, filiaalmanager of afdelingshoofd. Als startend leidinggevende zit je ongetwijfeld met vragen over jouw rol. Veel leidinggevenden groeien door vanuit een senior vakmanschap naar de volgende fase. Zoek jij ook nog naar je eigen leiderschapsstijl? Lees dan verder.

 

Inhoud van de training Leidinggeven voor beginners

Als middelmanager heb je een belangrijke functie in de organisatie. Je vertaalt de bedrijfsvisie en -doelstellingen door naar de werkvloer. Je stuurt je team aan in concrete acties en projecten. Je vormt ook een visie over toegevoegde waarde aan klant- en werkprocessen en je draagt bij aan het succesvol implementeren van organisatiebrede veranderingen. Je hebt daarbij een hefboomfunctie, die vraagt om effectief leiderschap. 

 

Bestaande programma’s voor leidinggevenden zijn vaak gericht op ‘young potentials’ en bieden te weinig aansluiting voor middelmanagers die doorgegroeid zijn vanaf de werkvloer. Maak je als senior vakman deze loopbaanstap, dan leer je het leidinggeven vaak met vallen en opstaan. Op zoek naar houvast kopieer je de stijl van je eigen baas of ga je af op signalen van eerdere rolmodellen. Zonder de juiste opleiding mis je echter kansen om een eigen, authentieke stijl van leidinggeven te ontwikkelen.

 

Zelfvertrouwen

In de groei naar effectief leiderschap hoef je niet per se direct nieuwe vaardigheden onder de knie te krijgen. Soms gaat het alleen maar om het weghalen van de (emotionele) blokkades die je tegenhouden om het leidinggeven te gaan uitproberen. Door meer te gaan experimenteren met leiderschapsgedrag bouw je aan zelfvertrouwen. Daar gaat deze cursus Leidinggeven voor beginners over.

 

Doelgroep

Deze training is bij uitstek geschikt voor iedereen die binnenkort begint als (functioneel of hiërarchisch) leidinggevende van een team of afdeling, of die recent in deze rol is gestart. Bijvoorbeeld als teamleider, afdelingsmanager, supervisor, coördinator, ploegleider, meewerkend voorman/-vrouw of teamlead.  

 

Onze aanpak 

Het programma voor de training Leidinggeven voor beginners bestaat uit een kerntraining van 2 hele dagen, met een tussenperiode van 2 weken. Na 3 maanden neem je deel aan een opfrisbijeenkomst van een halve dag. 

Tussen de bijeenkomsten door maak je een aantal toegepaste praktijkopdrachten, zodat je een optimale vertaalslag hebt van het geleerde in de ‘classroom’ naar je dagelijkse praktijk. Tijdens de bijeenkomsten zelf worden leerzame casebesprekingen afgewisseld met inspirerende inleidingen en presentaties van de nieuwste tools en technieken.

 

Je maakt om te beginnen uitdagende opdrachten en oefent in duo's het aanscherpen van je beïnvloedend vermogen. Dit doe je aan de hand van een eigen casus, die ter plekke voor jou op maat gemaakt wordt. Uiteraard krijg je daarbij ‘spot on’ feedback van de trainer. Elke bijeenkomst ga je weg met concrete tips waarmee je de dag erna aan de slag kunt.

 

Tijdens de opfrisbijeenkomst deel je daarnaast je succeservaringen van de afgelopen periode met je mede-cursisten. Je bespreekt je actuele leervragen in een begeleide intervisie en je maakt ten slotte een definitief actieplan om de belangrijkste inzichten levend te houden.

 

Programma van de training Leidinggeven voor beginners

Onderwerpen die aan de orde komen:

 

Bijeenkomst 1

 • Visie op ontwikkeling van middelmanagers in veranderende organisaties.   
 • GAP-analyse: waar sta je nu? Waar wil je heen? Wat heb je nodig?
 • De essentie van leiderschap: 3 kernaspecten.
 • Management-rollen en stijlen van leidinggeven: jouw natuurlijke stijl.  
 • Beïnvloeden versus overtuigen: de kunst van het vragend sturen.
 • Constructieve feedback: kritische succesfactor voor een lerend team.
 • Praktijkopdrachten: persoonlijke SWOT; wat voor leider wil ik zijn?

Bijeenkomst 2

 • Leren leren: een steile leercurve in jouw leiderschapsontwikkeling.   
 • Gespreksvoering: plannings-, voortgangs- en slecht-nieuwsgesprekken.
 • Weerstand onderzoeken en constructief benutten.
 • Emotionele intelligentie: omgaan met emoties in veranderingsprocessen.
 • Teamwork: 5 succesfactoren voor een optimale samenwerking.
 • Leiderschap versus lidmaatschap: plek nemen in je team als leider. 
 • Persoonlijk Actie Plan: jezelf uitdagen met je eigen leerexperiment.   

Bijeenkomst 3

 • Keep the dream alive: delen van succeservaringen.  
 • Verzoeknummers: oppakken wat is blijven liggen.
 • Coachend leidinggeven: een preview.
 • Begeleide intervisie: leren van de werkervaring van anderen in dezelfde rol.

 

Resultaat

 

Na de cursus Leidinggeven voor beginners:

 • Heb je meer zelfvertrouwen in je nieuwe rol als teamleider. Je hebt een duidelijke filosofie ontwikkeld op leiderschap binnen de context van je organisatie, waar jij je prettig bij voelt. Je weet waarom je leiding wilt geven, waar je kracht en zwakte zit. En hoe je balans kunt houden in de dynamiek tussen ‘leider zijn van het team’ en ‘lid zijn van de groep’.
 • Ben je in staat om de medewerkers in je team meer eigenaarschap te laten nemen voor verandering. Dit doe je door hun gedrag vaker te beïnvloeden met vragend sturen en door te luisteren in plaats van zendend te overtuigen en oordelen.
 • Beweeg je je vrijer in voortgangs- en slechtnieuwsgesprekken. Je deinst niet terug om onder-de-maat-presteren aan de kaak te stellen, en kun je werkbare afspraken maken met de betrokkene om dat te verbeteren. Je hebt zelfs de moed te besluiten iemand te laten gaan als het écht niet meer lukt.
 • Heb je tools gekregen om de onderlinge samenwerking in je team te bevorderen. Je hebt ook een plan van aanpak gemaakt om dat te realiseren.
 • Luister je beter naar onderliggende gevoelens en behoeften van de medewerkers in je team, en plaats je die in de transitie die jullie collectief doormaken. Je geeft ze meer ruimte om emotioneel te wennen aan de veranderingen, en je toont hiervoor zichtbaar meer begrip.

 

Past de training Leidinggeven voor beginners bij mij?

 

Deze training is een goede keus als je:

 • Zowel je kaderstellend vermogen als je peoplemanagement-skills wilt aanscherpen
 • Meer theoretisch kader wenst bij wat je in de praktijk al op gevoel doet.
 • Bereid bent eigen casuïstiek in te brengen in de groep en ook wilt oefenen met ander gedrag.