Inhoud

Effectief vergaderen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. De gemiddelde medewerker brengt 6,5 uur per week door met overleggen en vergaderen. De gemiddelde manager zelfs 10 uur. Er is een echte vergadercultuur in ons land; we willen allemaal graag gehoord en gezien worden. Daarom gaan we net zolang door met praten totdat er genoeg draagvlak is voor een besluit: een typisch Nederlands verschijnsel. Bij ons is polderen nog steeds de meest gangbare manier om in groepen tot besluiten te komen. 

 

Al dat vergaderen kost tijd. Die tijd gaat ten koste van “diep denkwerk” aan het bureau. Geen wonder dat hoog op het wensenlijstje van vergaderend Nederland staat om korter te vergaderen met minder deelnemers en met meer resultaat.  

Ook de wens te kunnen schakelen tussen verschillende stijlen van de voorzitter om snel tot goede groepsbesluiten te komen bij complexe problemen, staat hoog op het verlanglijstje. Effectief en dynamisch leidinggeven aan groepsbesprekingen met oog voor de wensen en belangen van elke deelnemer afzonderlijk is geen vanzelfsprekendheid. Effectief vergaderen moet je leren.  

 

Doelgroep

Iedereen die zijn of haar stijl van leidinggeven aan teamvergaderingen, offline meetings en andere face-to-face groepsbesprekingen wil aanscherpen, zodat deze korter, soepeler en energieker verlopen met nuttigere uitkomsten.

 

Programma van de training Effectief vergaderen

Het programma bestaat uit 2 middagbijeenkomsten met een tussenperiode van 4 weken. Tijdens de bijeenkomsten worden inspirerende inleidingen en presentaties van de nieuwste trends, tools en technieken afgewisseld met leerzame casebesprekingen, maak je uitdagende opdrachten en oefen je op de groep met een op maat gemaakte casus om je voorzittersvaardigheden aan te scherpen. Uiteraard krijg je directe feedback van de trainer. Elke bijeenkomst sluit je af met concrete tips waarmee je op je werk aan de slag kunt.

 

Relevante praktijkopdrachten

Tussen de bijeenkomsten door maak je twee praktijkopdrachten.

 1. Ten eerste maak je een analyse van de vergadercultuur binnen je organisatie. Hiermee krijg je meer inzicht in de invloed die het interne vergadercircuit heeft op de gang van zaken binnen jouw teambesprekingen.
 2. Daarnaast haal je met een speciale vragenlijst feedback op bij je teamleden om samen met hen te komen tot een betere communicatie- en overlegstructuur in je team.

Onderwerpen die in de training Effectief vergaderen aan de orde komen:

 

Bijeenkomst 1

 • GAP-analyse: waar sta je nu? Waar wil je heen? Wat hebt je te leren?
 • Vergadercultuur: hoe houd jij balans tussen polderen en sturend optreden?  
 • In 8 stappen naar een succesvolle vergadering.
 • Gestructureerd, verbindend en dynamisch leidinggeven aan offline groepsbesprekingen.
 • Praktijkopdrachten: analyse organisatie vergadercircuit; verbeterplan teamoverleg.

Bijeenkomst 2

 • Appreciative Inquiry: experiment om vergaderpatronen in de organisatie te doorbreken.  
 • Complexe besluitvorming in groepen: sturen op minstens 6 aspecten.  
 • Authentiek voorzitterschap: ontdek je natuurlijke stijl van besluiten nemen.
 • De onderstroom in je team: succesbepalende factor voor een beter werkoverleg.  
 • Persoonlijk Actie Plan; de volgende stap in je ontwikkeling.

Resultaat

 • Je bent in staat meetings effectief, gestructureerd en energie gevend te leiden.
 • Je leidt een groepsoverleg met zachte hand naar een kwalitatief beter besluit.
 • Je hebt een stijl van voorzitten aangenomen die beter past bij je natuurlijke talenten.
 • Je hebt met je team stappen gemaakt om samen het werkoverleg structureel te verbeteren.
 • Je hebt meer inzicht in hoe de huidige organisatie vergadercultuur jouw teamoverleg beïnvloedt. Je hebt de tools dat aan de orde te stellen als opstap naar een mogelijk collectief veranderprogramma.

 

Past de training Effectief vergaderen bij mij?

Deze training is een goede keus als je:

 • Meer inzicht wil in je eigen blinde vlekken als voorzitter en waar je beter rendement uit je vergaderingen kunt halen.
 • Bereid bent eigen casuïstiek in te brengen in de groep en te oefenen met ander gedrag. 
 • Een onderstroom in je team vermoedt, die impact heeft op de vergaderingen en er laagdrempelig naar wil kijken zonder een externe professional een uitgebreide, confronterende teamopstelling te laten doen.