Inhoud

In de training Klantgerichte communicatie krijg je duidelijk zicht op klanttevredenheid en technieken om hier aan te werken. Als je betrouwbaar bent, vriendelijk, correct, snel en op z’n tijd meedenkt met je klanten, dan is de kans groot dat je tevreden klanten hebt. In praktische opdrachten oefen je met verschillende communicatiestijlen, het inschatten van de belangrijkste verwachtingen van de klant en het ontwikkelen van win-winsituaties. Je ontvangt feedback en stelt op basis daarvan persoonlijke aandachtspunten op.

 

Voorbereiding

Voorafgaand aan de training beantwoordt iedere deelnemer een vragenlijst. Ook kun je een aantal voor jou lastige situaties beschrijven. De trainer krijgt zo een duidelijk beeld van je persoonlijke leerdoelen en leerwensen. Het programma wordt daarop afgestemd.

 

Doelgroep

De training Klantgerichte communicatie is bedoeld voor medewerkers vanaf mbo-niveau die veel te maken hebben met interne of externe klanten. Bijvoorbeeld medewerkers binnendienst, baliemedewerkers, helpdeskmedewerkers, facilitaire medewerkers, medewerkers klantenservice.

 

Programma

 • Wat is goed contact met klanten?
 • Klanttypen herkennen
 • Verwachtingen inschatten en daar adequaat op reageren
 • Actief luisteren en vragen stellen
 • Helder formuleren
 • Feedback geven
 • Grenzen stellen
 • Omgaan met weerstand.
 • Klachten behandelen.
 • Persoonlijke ontwikkelpunten

Resultaat

Je leert een effectieve aanpak om je dienstverlening aan interne en externe klanten te verbeteren. Je kunt verschillende klanttypen herkennen en daar adequaat op reageren. Ook gaat het relatiegericht communiceren je beter af.

 

Past deze training bij mij?

De training Klantgerichte communicatie is een goede keus als je:

 • goed contact met klanten wilt leren opbouwen;
 • klanttypen en verwachtingen wilt onderscheiden;
 • wilt leren omgaan met lastige klanten;
 • klachten effectief wilt afhandelen.

Deze training incompany organiseren?

 

De prijs voor een tweedaagse incompany groepstraining “Klantgerichte communicatie” volgens het standaardprogramma is € 3.150,-. Aan deze incompany training kunnen maximaal tien deelnemers meedoen.

Bijkomende kosten zijn: btw, reiskosten en materiaalkosten à € 20,- per persoon.

Lees meer over de mogelijkheden voor een incompany training
Incompany trainingen
Neem contact met ons op voor verdere informatie
Contactgegevens