ANNULERINGSVOORWAARDEN MIJNTRAINING

 

Annuleringsvoorwaarden Open Trainingen

U kunt alleen schriftelijk een open training annuleren. Hiervoor hanteren wij de volgende annuleringsvoorwaarden:

  1. Tot een maand voor aanvang van de training kunt u zonder kosten annuleren.
  2. Bij annulering tussen een maand en 14 dagen voor de aanvangsdatum zijn de kosten 50% van het oorspronkelijke bedrag.
  3. Wanneer u binnen 14 dagen voor het begin van de training annuleert, bent u het volledige deelnemersbedrag verschuldigd.
  4. Wanneer u op de eerste trainingsdag niet verschijnt, merken wij dat aan als annulering.
  5. Bij verhindering kan uw organisatie, in overleg met MijnTraining, een vervangende deelnemer afvaardigen.
  6. Bij verhindering tijdens de training blijft het volledige cursusgeld verschuldigd en vervallen de verzuimde uren.
  7. Doorschuiven naar een volgende training is mogelijk mits u een termijn van 14 dagen voor de eerste trainingsdatum van de training waarvoor u zich in eerste instantie had opgegeven, in acht neemt. Hiervoor brengen wij u € 50,- administratiekosten in rekening.

Bij onvoldoende aanmeldingen houdt MijnTraining zich het recht voor een training te annuleren. In dat geval informeren wij u minimaal 10 dagen van tevoren. In geval u dan de training wilt doorschuiven zijn daar uiteraard geen kosten aan verbonden.

 

Annuleringsvoorwaarden particulieren 

 

De voorwaarden op deze pagina zijn van toepassing op zakelijke klanten. Voor particulieren gelden andere annuleringsvoorwaarden, conform art. 5 Algemene voorwaarden van onze branchevereniging NRTO. Deze vindt u hier: Annuleringsvoorwaarden particulieren


Annuleringsvoorwaarden incompany groepstrainingen

  1. Na ondertekening van de offerte worden bij annulering de volledige kosten in rekening gebracht.
  2. Mocht u in de planning een verandering willen doorvoeren dan kan dat zonder kosten in overleg met MijnTraining en binnen de mogelijkheden van onze organisatie, tot vier weken voor de oorspronkelijk geplande datum.

Annuleringsvoorwaarden individuele trainingen


Intensieve en semi-intensieve training

Annuleren van een training kan uitsluitend bij de accountmanager. Na ondertekening van de offerte worden bij annulering de volledige kosten in rekening gebracht. Bij verhindering kan uw organisatie, in overleg met MijnTraining, een vervangende deelnemer afvaardigen. Bij verhindering tijdens de training blijft het volledige cursusgeld verschuldigd en vervallen de verzuimde uren.


Flexibel-intensieve training

Annuleren van de gehele training kan uitsluitend bij de accountmanager . Na ondertekening van de offerte worden bij annulering de volledige kosten in rekening gebracht. Bij verhindering kan uw organisatie, in overleg met MijnTraining, een vervangende deelnemer afvaardigen.


Annuleren van een bijeenkomst kan uitsluitend bij het secretariaat tot uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan de betreffende bijeenkomst; de bijeenkomst kan dan op een later moment, maar binnen 3 maanden na aanvang van de training, ingehaald worden. Bij annulering binnen de termijn van 5 werkdagen vervalt de bijeenkomst.